تیوال | سیداحسان عرفانی: سلام. به نظرم میاد که وقتی شما به انتخاب خودتون بعضی
S3 : 01:08:03
سلام. به نظرم میاد که وقتی شما به انتخاب خودتون بعضی از نقدها و نوشته ها رو برجسته میکنید و بعضی دیگه رو نه، سلیقه و خیلی چیزای دیگه وارد سیستم تیوال میشه. در حالی که ما یک خانواده ی هفتاد و هفت هزار نفری هستیم که نظرات تک تک آدمها به یک اندازه باید مهم تلقی بشه.