تیوال | Gharoun: سلام فیلم های زیر ترجیحا تعویض (با فیلم های سیمرغ
S3 : 16:12:41
سلام
فیلم های زیر ترجیحا تعویض (با فیلم های سیمرغ 1) یا به فروش می رسد:
فیلم های روزهای 12 بهمن (این سیب هم برای تو)، 14 بهمن (فرار از قلعه ی رودخان)، سیمرغ 2، ساعت 20:30، سینما کورش3، ردیف7، صندلی 9 و 10
فیلم روز 16 بهمن (نزدیکتر)، نگاه نو، ساعت 17:30، سینما کورش1، ردیف 6، صندلی 10 و 11
مرتضا این را دوست دارد
اگر مایل هستید روز ١٢ بهمن فیلم این سیب هم برای تو را با ساعت ١٦:٣٠ فیلم تا آمدن احمد کوروش ٤ تعویض کنیم.
۱۰ بهمن ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید