تیوال | درآرا درتاج درباره فیلم خداحافظی طولانی: نمیشه گفت ضعف فیلم کجاست. ریتم یه کم کُنده، ولی
S3 : 18:32:00
نمیشه گفت ضعف فیلم کجاست.

ریتم یه کم کُنده، ولی قابل تحمله .

موسیقی فیلم عالیه .

بازی ها قابل قبول تا خوبن .

ولی نـــ. ، من دوست نداشتم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید