آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | درآرا درتاج درباره فیلم خداحافظی طولانی: نمیشه گفت ضعف فیلم کجاست. ریتم یه کم کُنده، ولی قابل تحمله . مو
S3 : 06:56:41 | com/org
نمیشه گفت ضعف فیلم کجاست.

ریتم یه کم کُنده، ولی قابل تحمله .

موسیقی فیلم عالیه .

بازی ها قابل قبول تا خوبن .

ولی نـــ. ، من دوست نداشتم.