تیوال | شایان محمدی درباره فیلم بهمن: بهمن دومین ساخته ی مرتضی فرشباف است. فیلم اول او با
S3 : 07:24:13
شایان محمدی
درباره فیلم بهمن i
بهمن دومین ساخته ی مرتضی فرشباف است. فیلم اول او با وجودشایستگی هایش و جوایز متعددی که در جشنواره های برون مرزی گرفته بود هیچ گاه مجال اکران پیدا نکرد هرچند نوید بخش استعدادی نو را میداد.و طرفدارانی نیز پیدا کرده بود که شاید معروف ترینش جعفر پناهی ست.
بهمن با برفی شدید آغاز میشود. ریتم بسیار کندی دارد به حدی که به فیلم لطمه وارد می کند و پر از نشانه های کوچک دراماتیک.پلان ها بسیار خوب قاب بندی شده اندو طولانی.جلوه های ویژه که از نامزدهای اصلی خواهد بود فوث العاده بود. بازی فاطمه معتمد آریا که گفته میشود فیلنامه برای او نوشته شده است بسیار باور پذیر است. وبه خوبی سیمای زنی مضطرب،نگران و بیخواب را نمایش میدهد و در انتقال حالت های مذکور به بیننده توانا است.احمد حامد بازی نسبتا قابل قبولی ارائه داده .
در آخر جا داشت برای شخصیت اصلی پرداخت بیشتری انجام ... دیدن ادامه » شود چون شاهد معلق بودن آن میان زمین وهوا هستیم و تلاش های بی خودی او.
در کل فیلم در فضا سازی توانا است و فضای حاکم را به درستی نشان میدهند ولی نمی تواند به خاطر کندی بسیار ریتم کلی تماشاگر را با خود همراه کند.در نضر سنجی توسط مردم نیز چندان موفق نبود.
علی جعفریان، عسل حسین زاده، ناهید حدادی و ذوق زده این را خواندند
*مرضیه* و بیتا نجاتی این را دوست دارند
آیا نام نخستین فیلم مرتضی فرشباف را می دانید؟
۰۶ بهمن ۱۳۹۴
سوگ
۰۷ بهمن ۱۳۹۴
سپاس
۰۷ بهمن ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید