تیوال | نگاه سهرابی درباره فیلم خداحافظی طولانی: یک ساعت و نیم فکر میکردم فیلم بدی دیدم در 4 دقیقه ی
S3 : 18:47:25
یک ساعت و نیم فکر میکردم فیلم بدی دیدم در 4 دقیقه ی نهایی پی بردم فیلم خوبیه...

پ ن:
اگر در تهران مشاهده کردین که خانم ها با چادر گلدار (نمازی)به محل کار شون برن به من خبر بدین لطفا.
(طراحی لباس این کار منو یاده تصویر ذهنیم از داستان "داوودگوژپشت" هدایت انداخت. رجوع شود به کفش و جوراب های خانم ها حجار وبیات)