تیوال | حسام رسولی درباره فیلم روباه: با پول مردم جوزانی برای دخترش فیلم میسازه تا شاداب
S3 : 02:11:39
حسام رسولی
درباره فیلم روباه i
با پول مردم
جوزانی برای دخترش فیلم میسازه تا شاداب و سرزنده باشه
افخمی هم برای همسرش تا او احساس جوانی کنه
من که راضی نیستم
جدی میگم
من ندیدم این فیلم ها رو ولی به نظرم بهترین تعبیر بود
۲۲ بهمن ۱۳۹۳
اگرم بهشون بگی با پول مردم نساز میگن: چی؟ پول مردم؟
دیوار حاشا بلنده
۲۲ بهمن ۱۳۹۳
پول مردم؟

سندتون چیه؟
۱۴ اسفند ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید