تیوال | علی تاجیک درباره نمایش عزیز شنگال: بسیار خوب اما به نظرم افرادی که مسلط به کردی نیستند
S3 : 20:37:42
بسیار خوب اما به نظرم افرادی که مسلط به کردی نیستند همراه با فردی بروند که بتواند برایشان توضیح دهد

یا حداقل قبل از رفتن کمی خبرهای مربوط به شنگال رو مطالعه کنند که پرفورمنس قابل فهم باشد.


از همه جالب تر اولین حمله داعش بود که با چندین پرچم وارد شدند و فقط چهار پرچم باقی ماند یعنی :ترکیه، عراق،‌سوریه و ... خیلی خوب بود
علی جعفریان این را خواند
منیژه میرمکری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید