کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | فاطمه هاشمی: تنها کنار تو نقابم را برمیدارم روح عریانم را تنها تو دیدی زخمهایی که
S3 : 17:24:27 | com/org
تنها کنار تو نقابم را برمیدارم
روح عریانم را تنها تو دیدی
زخمهایی که هر روز با لبخند پنهانشان می کنم را تنها نشان تو دادم
زخمهایی به عمق یک عمر به وسعت کودکی هایم
تنها تو دلیل غمگینی چشمانم را میدانی
دستان تو تنها نوازشگر روح زخم خورده من است
کودکانه زخم هایم را نشانت دادم و تو بهت زده نگاهم کردی
رازهایی که حتی در گوش خدا هم نجوا نکرده بودم تنها برای تو گفتم
تو را میان جماعتی دیگر جستجو می کردم
اما ناگهان تو برایم آغوش باز کردی
و من کودکانه ... دیدن ادامه ›› به دامن پرمهرت پناه بردم
بی کسی هایم را با تو قسمت می کنم و حرفهای ناگفته ام را تنها به تو می گویم
تنها تو قضاوتم نمی کنی
و من بی پروا حرف می زنم حرف می زنم و حرف می زنم
تنها کنار تو بی نقاب سبکبالم و دلم پرواز می خواهد
تو هدیه خداوندی که یکباره به دنیایم هبوط کردی

93/11/25
بعد از این تنهایی ام را با تو قسمت میکنم
وسعت تاریک شب را با تو خلوت میکنم
در خزان گرمایِ دل مِهرِ نگاهَت میکنم
زخمهای کُهنه ام را با تو مرهم میکنم
۲۶ بهمن ۱۳۹۳
چقدر عالی آقای سلیمی :)
۲۹ بهمن ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید