تیوال | گروه همیاری درباره نمایش سیستم گرون هلم: اجرای این نمایش در در روزهای ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ اسفندماه
S3 : 00:44:35
اجرای این نمایش در در روزهای ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ اسفندماه لغو شده‌است.
دوستانی که درخواست جابجای بلیت خود را با روز دیگری دارند با شمار‌ه‌ی 02166030056 تماس بگیرند با ایمیلی به پشتیبانی تیوال به نشانی support@tiwall.com دربرگیرنده شماره پیگیری، شماره کارت و نام صاحب کارت، بلیت خود را لغو فرمایند.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید