تیوال | محیا بهرامی درباره فیلم همه چیز برای فروش: نشون دادن اون همه صحنه درگیری و دعوا با جزییات کامل
S3 : 14:19:48
نشون دادن اون همه صحنه درگیری و دعوا با جزییات کامل واقعا لازم نبود... :| حتی اگر کارگردان میخواست که اعصاب بیننده خرد بشه میتونست از راه های دیگه ای استفاده کنه!! همیشه نمایش کامل تمام جزییات خوب نیست
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید