آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | محیا بهرامی درباره فیلم همه چیز برای فروش: نشون دادن اون همه صحنه درگیری و دعوا با جزییات کامل واقعا لازم نبود...
S3 : 20:11:16 | com/org
نشون دادن اون همه صحنه درگیری و دعوا با جزییات کامل واقعا لازم نبود... :| حتی اگر کارگردان میخواست که اعصاب بیننده خرد بشه میتونست از راه های دیگه ای استفاده کنه!! همیشه نمایش کامل تمام جزییات خوب نیست