تیوال | شکیبا درباره اپرای عروسکی سعدی: . ============================== شنیدن دو آوای تیوال
S2 : 17:20:13
شکیبا
درباره اپرای عروسکی سعدی i
.
==============================
شنیدن دو آوای تیوال اپرای سعدی را لازم و جذاب برای شنیدن میدانم
==============================


گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور (بخش نخست)

http://tinyurl.com/pe6bqn5
.
.
گفتگوی تیوال با بهروز غریب پور (بخش دوم)

http://tinyurl.com/n42ckf2
.
.
.
.
هانی حسینی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید