کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | امین فرشیدی درباره نمایش ملاقات بانوی سالخورده: عالی بود این نمایش واقعا...چرا عروسکا اینقدر باحال بودن؟....موسیقیه کا
S3 : 04:21:26 | com/org
عالی بود این نمایش واقعا...چرا عروسکا اینقدر باحال بودن؟....موسیقیه کارم که بیست بود...چرا اینقدر سالن خالی بود :-/ ....در کل که به من بدجور چسبید طوری که فک نکنم دیگه هر چقدرم بشورم جاش بره :-)