تیوال | fatemeh rezaie درباره فیلم در دنیای تو ساعت چند است؟: بعد از اتمام فیلم یه حس دلتنگی عجیبی وجودم رو گرفت..ریتم
S3 : 15:25:50
بعد از اتمام فیلم یه حس دلتنگی عجیبی وجودم رو گرفت..ریتم آهسته ولی عمیق و عاشقانه ای داشت..
آره بعضی وقتا بعد از بعضی از فیلما این حس میاد. ممنون از به اشتراک گذاری حستون! :)
۰۳ خرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید