کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | حمیدرضا صارمی: میدونی! یه وقتایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی : تعطیل
S3 : 10:58:22 | com/org
میدونی! یه وقتایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی : تعطیل است. وبچسبونی پشت شیشه افکارت. بایدبه خودت استراحت بدی درازبکشی دستاتو زیر سرت بذاری به آسمون خیره شی و بیخیال سوت بزنی. تودلت بخندی به همه افکاری که پشت شیشه ذهنت صف کشیدن. اونوقت با خودت بگی: بذار منتظر بمونن...

از: خود
مجید سلیمی و مرتضا این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید