تیوال | مهدی قدیر محسنی درباره نمایش سینماهای من: یه شبه مهتابی بود رنگ چشماش آبی بود اما تو
S3 : 06:33:36


یه شبه مهتابی بود

رنگ چشماش آبی بود

اما تو چشمای من

هر چی بود بی تابی بود

یه پرنده که نگاش پر شه از آرزوهاش

اگه بال داشته باشه میتونه وایسه رو پاش

مثل آهو توی دشت

مه ... دیدن ادامه » تا مهتابی میگشت

که دلم پر زد و رفت رو گل بوسه نشست

گل بوسه پرکشید

توی برکه ماه رو دید

مثل جنگ باد و بید

ماه رو از تو برکه چید

دم باد بی کسی تکیه دادم به کسی

گل لاله عباسی یه سبد یه عباسی