کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | فرزان امیری درباره فیلم در دنیای تو ساعت چند است؟: معلم میپرسید چی در زمستان دوستدارید؟ تو میگفتی از
S3 : 15:02:37 | com/org
معلم میپرسید چی در زمستان دوستدارید؟
تو میگفتی از بوی پوست پرتقال سوخته روی بخاری
من میدونستم تو یه چیزی میگی که با بقیه فرق داشته باشه. تو همیشه فرق داشتی گلی...
۲۸ خرداد ۱۳۹۴
آدمایی که فرق دارن محکومن به نابود شدن! مگر اینکه خیلی بجنگن!
۲۹ خرداد ۱۳۹۴
جالبه که توی چهل سالگیت یه جوری باشی غیر از بقیه
تو بیست سالگی که همه شاعرند
۲۹ خرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید