آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | موسسه کارنامه درباره نمایش شنیدن: موسسه فرهنگی هنری کارنامه شما را به دیدن این اثر نمایشی دعوت می کند.
S3 : 19:47:10 | com/org
موسسه فرهنگی هنری کارنامه شما را به دیدن این اثر نمایشی دعوت می کند.
آیناز آذرهوش از فارغ التحصیلان مدرسه سینما تئاتر موسسه کارنامه در این نمایش ایفای نقش می کند.

با آرزوی موفقیت برای ایشان