تیوال | baharinbahar درباره فیلم قندون جهیزیه:
S2 : 07:15:08
baharinbahar
درباره فیلم قندون جهیزیه i

قرار بود "یکی" تو زندگیم باشه !
بهار :)
۱۱ شهریور ۱۳۹۴
راست میگی ساده است.
واس همینه که موهای من زودی بلند میشه. [چشمک]

۱۱ شهریور ۱۳۹۴
دختر که نباس موهاشو کوتاه کنه که! نبینه از این کارا میکنی! شایدم بدسلیقه اس و ما خبر نداریم!
۱۲ شهریور ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید