تیوال | حمیدرضا حاجی بهرامی درباره نمایش شب به خیر جناب کنت: سلام من دیشب (جمعه 3 مهرماه ) بلیط این نمایش رو داشتم
S2 : 00:53:03
سلام
من دیشب (جمعه 3 مهرماه ) بلیط این نمایش رو داشتم که قرار بود آخرین اجراش هم باشه
متاسفانه به علا عزای عمومی اجرا لغو شد که البته تیوال بسیار دیر اطلاع رسانی کرد
میخواستم بدونم آیا این نمایش اجرای دیگری خواهد داشت یا اجراها تموم شد !!!؟؟؟
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید