کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | امین فرشیدی درباره اپرای عروسکی سعدی: فقط میتونم بگم شدییییییییییییدا عالی بود ازون کارا که تموم میشه حالت گ
S3 : 04:13:21 | com/org
امین فرشیدی
درباره اپرای عروسکی سعدی i
فقط میتونم بگم شدییییییییییییدا عالی بود ازون کارا که تموم میشه حالت گرفته میشه که ای بابا چرا تموم شد کاشکی تموم نمیشد ازون کارا که تا دو سه روز حالی که موقع دیدن کار بردی باهات میمونه.
کلا زیاد خوب بود