تیوال | رضا قسمتی درباره نمایش بیضایی: همیاری عزیز یک سوال فنی! در قسمت خرید نوشته شده «خرید
S3 : 11:16:04
رضا قسمتی
درباره نمایش بیضایی i
همیاری عزیز

یک سوال فنی!

در قسمت خرید نوشته شده

«خرید با تخفیف ویژه تیوال
بها: ـــ۱۵,۰۰۰ تومان‌ـــ
برای اعضای تیوال: با ۵۰٪ تخفیف یک شنبه ها»

چرا این تخفیف برای روز یکشنبه 10 آبان اعمال نشده و هزینه بلیت همچنان نفری 15000 تومانه؟!!
روزهای یکشنبه با ۵۰٪ تخفیف و بهای ۷.۵۰۰ تومان به صورت حضوری در گیشه
۰۸ آبان ۱۳۹۴
۵۰٪ تخفیف خرید به صورت حضوری از گیشه تماشاخانه سنگلج که از قبل بوده و قاعدتا نباید ارتباطی به خرید با تخفیف ویژه تیوال داشته باشه!
۰۸ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید