کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | حمیدرضا حاجی بهرامی درباره نمایش احمق ها به جهنم می روند: سلام میشه رد مورد موضوع این نمایش توضیح کوتاهی ارائه
S3 : 17:25:21 | com/org
سلام
میشه رد مورد موضوع این نمایش توضیح کوتاهی ارائه کنید ؟؟
محمدرضا جاویدی و سعید حشمتی این را خواندند
همسایه ها که اخرین داستان نویسنده (همسایه شان ) را شنیده اند حال در مقابل بازجویی در حال بازگوبی آن و اتفاقی که برای نویسنده افتاده هستند ...
۱۸ آبان ۱۳۹۴
ممنون آقای حشمتی
۲۰ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید