کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | فاطمه هاشمی: آدم ها نگاه ها لبخندها بی خبرند از دل بی جان من عایق اش کر
S3 : 18:42:42 | com/org
آدم ها
نگاه ها
لبخندها

بی خبرند
از دل بی جان من

عایق اش کرده ام
قطره ای محبت هم در آن نفوذ نمی کند
حتی در بارانی ترین لحظه ها

کاش زودتر تمام شود
پاییز و خوش رقصی های عاشقانه اش....

94/8/19
آدم ها
قطار ها
روی ریل حرکت می کنند

عاشق می شوند
فاجعه آغاز می شود...

کیکاووس یاکیده
۲۰ آبان ۱۳۹۴
فاطمه جان عاشق بمانی ووجودت سبز نازنین...
۲۰ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید