تیوال | نیلوفر رحیمی درباره نمایش بیضایی:
S3 : 22:02:16
نیلوفر رحیمی
درباره نمایش بیضایی i
اگر خواب مرگ است
مرگ بر بیداری
یاد این قطعه مشهور افتادم

بودن یا نبودن؟ مساله اینست.
آیا شریف تر آنست که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم؟
یا آنکه سلاح به دست گیریم و با انبوه و آماج مشکلات بجنگیم؟
مردن، خفتن، همینُ بس؟
اگر خواب مرگ، دردهاى قلب ما و هزاران عالم دیگر ... دیدن ادامه » را که طبیعت بر جسم ما مستولى میکند، پایان بخشد؛ عنایتى است که بایستى آرزومند آن بود.
۲۷ آبان ۱۳۹۴
ف.پالیزدار عزیز
برداشت من از این دیالوگ این است: وقتی که خواب می تواند مثل مرگ پایانی باشد بر دردها و رنج های آدمی پس بهتر است آدمی همیشه خواب باشد و مرگ بر بیداری...
۰۱ آذر ۱۳۹۴
خیلى ممنون
اصلا ازین زاویه نگاه نکرده بودم!
To sleep...
۰۱ آذر ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید