تیوال | امیر جدی درباره نمایش هتلی ها: از اون روز به بعد آرزو می کنم زمان یک لحظه فقط یک
S3 : 07:30:06
امیر جدی
درباره نمایش هتلی ها i
از اون روز به بعد آرزو می کنم زمان یک لحظه
فقط یک لحظه کوتاه برگرده عقب
من فقط یک لحظه حمید رو ببینم
بُدو ام سمتش بغل اش کنم ، بوس اش کنم ، بوش کنم
بگم ببخش رفیق
اون شب رو ببخش

بابایی آدمی خیلی تنهاست
اونقد که اگه نتونه خودش رو ببخشه زمین زیر پاش لق میشه
اونوقت همش باید دنبال یه جایی باشه که فقط سر پا نگهش داره
خیلی بده
خیلی بده آدما قدر چیزایی رو که دارن بعدِ از دست دادنش بفهمن
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید