آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | غزل وحیدی درباره نمایش متاستاز: رضا کوچک زاده نویسنده، پژوهشگر و منتقد تاتر درباره تئاتر متاستاز نوشته
S3 : 03:43:11 | com/org
غزل وحیدی
درباره نمایش متاستاز i
رضا کوچک زاده نویسنده، پژوهشگر و منتقد تاتر درباره تئاتر متاستاز نوشته است:
شاید مهم‌ترین ویژگی تئاتر دوره‌ی کنونی ـ‌که بسیار امیدوارم دوره‌ی گذاری زودگذر باشد‌ـ بی‌ارتباطی گسترده با تماشاگر است. به سخن دیگر، ویژگی مشترک بسیاری از نمایش‌های دوره‌ی پس از اصلاحات را در این نکته می‌توان دریافت که نسبتی با تماشاگر خویش ندارند. برای نمونه، تئاترروهای تهرانی طبقه‌ی متوسط جامعه، نمی‌توانند خود و مسائل‌ اکنونی‌شان را بر صحنه‌های تئاترمان بیابند. تئاتر ما نمی‌تواند ـ‌یا نمی‌خواهد‌ـ به ادراک مناسبی از خواسته‌ی کنونی ایشان برسد؛ از این رو نمی‌تواند تصوری از آینده‌ی بشری، پیش روی تماشاگرانش بنشاند. به راستی ما انسان‌های شهری در کجای تئاتر این روزها قرار داریم؟ و چرا تصویر ما بر صحنه‌ها غایب است؟
صحنه‌ها و صندلی‌های تئاترمان در این سال‌ها گستره‌ی بیش‌تری یافته و هر شب ـ‌شاید چندین برابر دوره‌ی اصلاحات‌ـ گزینه‌هایی برای انتخاب و دیدن نمایش در برابرمان هست ولی ما فراموش‌شدگان همه‌ی گونه‌های تئاتری در دوره‌ی کنونی ایران هستیم؛ نه تئاتر آیینی و سنتی ما را می‌بیند، نه تئاتر (به اصطلاح) دینی و نه تئاتر تجربی یا هر تئاتر دیگر که در این دوره به مدد سلیقه‌ی مدیران، تنها نامی از آن بر جای مانده؛ حتا در اندیشه‌های تئاتر دانش‌گاهی نیز ـ‌اگر اندیشه‌ای برایش مانده باشدـ دیگر هستی نداریم. ما دیده نمی‌شویم؛ نامرئی شده‌ایم در دیدگان پدیدآوران تئاترمان. گویا همه‌ی تئاترهای این روزگار به تئاتر بدنه تبدیل شده‌اند؛ بی‌هیچ تفاوتی و البته بی‌هیچ اثری. هنگامی که همه‌ی تئاترها مانند هم می‌اندیشند، باید به دنبال تئاتری گشت که بیندیشد. به سخن دیگر، تئاتر کنونی اصلا نیست ـ‌هستی ندارد‌ـ‌ که بخواهد آلترناتیوی داشته باشد.
در چنین فضایی، هنگامی که با بخشی از جامعه‌ی زیسته‌ی اطرافت بر صحنه‌ای تازه رویارو می‌شوی، بسیار شگفت‌زده می‌شوی، ناباور می‌نگری و می‌کوشی زمان را به یاد آوری و سپس... تب می‌کنی، مهره‌های پشتت تیر می‌کشند و اشک! حس می‌کنی پس از سال‌ها تئاتر ما می‌رود که به راه بازگردد و هویت خویش را ـ‌و ما را‌ـ بار دیگر بازیابد. درمی‌یابی ... دیدن ادامه ›› که این نمایشی‌ست که نمی‌توانی برای کسی تعریفش کنی؛ تنها شاید بتوان به دیدار آن بخوانی‌شان! باید چشم‌ها، حس‌ها و روح‌ها در تالار حضور داشته باشند تا فضای نمایش با خود ببردشان به تجربه‌ی ناب دیدن نمایش!
متاستاز با من چنین کرد.
اصغر دشتی و گروه پرانرژی و صادقش مرا بر آن داشتند تا باور کنم، دور نیست که دوره‌ی گذار ناپسند تئاترمان پایان یابد؛ و شاید این پایان، اینک با متاستاز آغاز شده باشد.
در ادامه‌ی دوره‌ی اجرایی ویژه‌شان که تا اسفند 94 ادامه می‌یابد، اجراهایی بهتر از هر روز برای متاستازیان آرزو دارم!
مجتبی مهدی زاده و فربد این را خواندند
مهران جلیلوند و مرتضی بیگ لو این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید