تیوال | محمد ظلی درباره نمایش میشه یه کم منتظرم بمونی ؟:
S3 : 14:08:12
درود،

مدت زمان این نمایش چقدر است؟؟
saman این را خواند
محمد گرانقدر فکر می کنم 50 دقیقه است اگر اشتباه نکنم .
۱۳ آذر ۱۳۹۴
ممنونم ابرشیر عزیز... مشتاق دیدار! :))
۱۴ آذر ۱۳۹۴

من بیشتر محمد جان ..کم سعادتم
۱۴ آذر ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید