تیوال | گروه همیاری درباره نمایش در بارانداز: به آگاهی می‌رسد امکان خرید بلیت برای روزهای یک شنبه،
S2 : 13:01:59
به آگاهی می‌رسد امکان خرید بلیت برای روزهای یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه (۶ ، ۷ و ۸ دی ماه) فراهم شد.
بلیت های روز یکشنبه را با ۳۰ درصد تخفیف دانشجویی می توانید خریداری نمایید.
نیلوفر رحیمی و arezoo ansari این را خواندند
مجتبی مهدی زاده و علی ژیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید