تیوال | علی ژیان درباره نمایش در بارانداز: هنرمندان تئاتر و سینما در ٢ اجرای پایانی نمایش "در
S2 : 10:36:59
علی ژیان
درباره نمایش در بارانداز i
هنرمندان تئاتر و سینما در ٢ اجرای پایانی نمایش "در بارانداز" در روزهای شنبه و یکشنبه ( دوازدهم و سیزدهم دی ماه) میزبان تماشاگران عزیز در سالن حافظ می شوند.


گفتنی است این آخرین فرصت برای دیدار با خون آشام های در بارانداز می باشد و دیگر تمدید نخواهد شد.