آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | محمد ولیزادگان درباره نمایش او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود: دمِ همه تون گرم که لطف میکنید و وقت میذارین و انتقال میدین و مارو تو ت
S3 : 04:38:52 | com/org
دمِ همه تون گرم که لطف میکنید و وقت میذارین و انتقال میدین و مارو تو تجربه اى که به اسم تئاتر کنارِ هم جمعمون کرده کمک میکنید،بابت صدا و ایرادهایى که بهش هست از همه عذر میخوام امید که دیگه مشکل صدا نداشته باشیم،از اینکه هستین خدارو شکر میکنیم به نمایندگى از گروه اجرایى ازتون تشکر میکنم
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید