کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهدی صالح‌پور درباره فیلم به دنیا آمدن: خیلی خوب بود؛ همه دغدغه درستی رو مطرح کرده بود و هم همین دغدغه درست رو
S3 : 03:44:14 | com/org
خیلی خوب بود؛ همه دغدغه درستی رو مطرح کرده بود و هم همین دغدغه درست رو، درست مطرح کرده بود. بازی الهام کردا فراتر از انتظار بود و بازی هدایت هاشمی رو هم خیلی دوست داشتم. هر چند به طور کلی، زیرآب فعالیت هنری و شغل هنرمندان رو زده بود، اما با این حال فیلمی دوست داشتنی و جذاب از کار دراومده بود.