تیوال | محمدرضا نظمی درباره فیلم پل خواب: چقدر پرداختن به شخصیت داستان ، و شخصیت سازی مهمه ،
S2 : 22:42:41
محمدرضا نظمی
درباره فیلم پل خواب i
چقدر پرداختن به شخصیت داستان ، و شخصیت سازی مهمه ، اکبرزنجانپور ، ساعد سهیلی و مخصوصا هومن سیدی خیلی موفق کار کردند.دوس داشتم. :)
مارال عظیمی، مریم شفقتی و وحید مقدم این را خواندند
*مرضیه* این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید