کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | موشتبآ درباره فیلم خواب تلخ (هنر و تجربه): ااااااااااااااااام راستش هنوز فیلم رو ندیدم ولی آنوسش رو دوس دارم بیشت
S3 : 21:41:32 | com/org
ااااااااااااااااام راستش هنوز فیلم رو ندیدم ولی آنوسش رو دوس دارم بیشترین دلیل اینکه میخوام ببینم این فیلم رو همینه شاید. دلیل اینکه نظرهای مخالف رو اول خوندم واس این بود که تعدادشون کم بود قطعا بنده منتقد نیستم و نهایت به همون دوس داشتم/نداشتم تیوال و یکی دو خط نظر شخصی بسنده کنم و از اونجا که نسبت 1:9 یه جورایی میرم میبینم و نقاط مثبت و منفی رو از نظر خودم میگم

-نتونستم بلیط بگیرم :-(
عاطفه جنابی این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید