تیوال | مسعود ندرلو درباره فیلم بادیگارد: فیلم رو دوست داشتم... اما نه برای طرز فکر و آرمان
S3 : 03:59:20
مسعود ندرلو
درباره فیلم بادیگارد i
فیلم رو دوست داشتم...
اما نه برای طرز فکر و آرمان های آقای حاتمی کیا...
تنها برای بازی آقای پرویز پرستویی و خانم مریلا زارعی...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید