کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پرندیس درباره نمایش ننه دلاور و فرزندانش: دیگر نگران گناه کردن نباشید گناه کنید و آمرزش بخرید
S3 : 21:49:16 | com/org
دیگر نگران گناه کردن نباشید گناه کنید و آمرزش بخرید بسته های آمرزشی یک روزه ،یک ماه و یک ساله قاضی عسکر حتی برای گناهان کبیره

چی بگم خوب ما رو شناختن روح زندگی رو تو ما کشتن میترسیم اعتراض کنیم چون اگر اعتراض کنیم کاسبی خودمون به خطر می افته چاره ای جز این نداریم

مشکل کاترین یا کسایی که بهش حمله کردن نیست اگر کشوری در صلح و آرامش باشه اگر همه چیز بین همه به مساوات تقسیم بشه دیگه کسی به سمت کسی دست اندازی نمیکنه مشکل کسانی هستن که آتش جنگ رو روشن میکنند اونها روح بشر رو تسخیر میکنند

کاترین دخترم لباس سیاهت رو تنت کن باید به کلیسا بریم صلح شده