تیوال | محمد ظلی درباره نمایش یافت آباد: درود بر گروه همیاری عزیز، امیدوارم تخفیف وفاداری
S3 : 13:44:16
درود بر گروه همیاری عزیز،

امیدوارم تخفیف وفاداری برای تماشاگرانی که نمایشهای سابق آقای مساوات رو دیدند بزودی اعمال شود.

سپاس فراوان :))