تیوال | محمد ظلی درباره نمایش یافت آباد: درود بر گروه همیاری عزیز، امیدوارم تخفیف وفاداری
S2 : 07:58:18
درود بر گروه همیاری عزیز،

امیدوارم تخفیف وفاداری برای تماشاگرانی که نمایشهای سابق آقای مساوات رو دیدند بزودی اعمال شود.

سپاس فراوان :))