کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | نفیسه نوری درباره نمایش هویت پروانه‌های مرده: گاهی فکر میکنم کاش بعضی نمایش ها صبح اجرا میشدند.صبح زود... بیدار م
S3 : 06:30:40 | com/org
گاهی فکر میکنم کاش بعضی نمایش ها صبح اجرا میشدند.صبح زود...

بیدار میشدیم مثلا میرفتیم سالن بزرگ مولوی،
خودمان را دو دستی تقدیمشان میکردیم،
میگفتیم آقا بی زحمت اندازه ی دو هفته شارژش کنید...
یک ساعت بعد خودمان را تحویل میگرفتیم و تا محل کار و تحصیل و زندگی پرواز میکردیم....مرسی از همگی:)