تیوال | شیرین عباسی درباره نمایش مثل شلوار جین آبی: همه ی آینه ها رو جوری تنظیم کرده بودم که صندلی بغل
S3 : 11:36:08
همه ی آینه ها رو جوری تنظیم کرده بودم که صندلی بغل رو نشون بده... اجسام واقعا از آنچه در آینه است به شما نزدیکترن...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید