تیوال | آتنا درباره فیلم ابد و یک روز: محسن: لیلا من مرتضی نیستم، با من حرف میزنی دهن دماغتو
S2 : 14:21:27
آتنا
درباره فیلم ابد و یک روز i
محسن: لیلا من مرتضی نیستم، با من حرف میزنی دهن دماغتو کج نکنا.

این دیالوگ فقط با لحن نوید محمدزاده ماندگار میشه !
۰۱ خرداد ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید