آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | آتنا درباره فیلم ابد و یک روز: محسن: لیلا من مرتضی نیستم، با من حرف میزنی دهن دماغتو کج نکنا.
S3 : 11:51:56 | com/org
آتنا
درباره فیلم ابد و یک روز i
محسن: لیلا من مرتضی نیستم، با من حرف میزنی دهن دماغتو کج نکنا.

این دیالوگ فقط با لحن نوید محمدزاده ماندگار میشه !
۰۱ خرداد ۱۳۹۵
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید