تیوال | محمدرضا ایمانیان درباره نمایش هفت خوان هملت: همیشه در محافل مختلف تئاتری از مظلومیت اهل تئاتر در
S3 : 06:39:17
همیشه در محافل مختلف تئاتری از مظلومیت اهل تئاتر در خارج از تهران سخن گفته شده و عنوان شده است که تئاتر در دیگر شهرها و شهرستان های ایران با امکانات بسیار کمتری در حال تنفس است البته به سختی.

اما خودم در این شب ها شاهد بودم و هستم که یک گروه جوان و خوش فکر از شهر اصفهان با تحمل چه سختی هایی برای اجرا به تهران آمده اند و چقدر با عشق و علاقه و تمام توان خود اثری قابل تامل را بروی صحنه برده اند و با همین تلاش و عشق عجیب به تئاتر سعی دارند مخاطب را متوجه این اجرا بکنند نه برای کسب درآمد و پول که اگر این گونه بود رنج سفر بر خود هموار نمی کردند بلکه برای اینکه حاصل و دسترنج زحمات خود را به ما نشان بدهند تا ما هم همراه با اونها در این لذت دست جمعی شریک شوم.

پس پیشنهاد می کنم تا فرصتی هست و زمان نگذشته بر سر این خوان ساده بنشینیم و با هم این بار نه با سینی سینی ... دیدن ادامه » کباب غاز و مرغ بریان بلکه با یک نان و پنیر و سبزی ساده از ضیافت تئاتر لذت ببریم.

دیدن هفت خان هملت را به علاقمندان تئاترهای کم ادعا اما پر مغز پیشنهاد می کنم