تیوال | ندا سلطانی درباره اپلیکیشن تیوال: بعد از انتقال به صفحه بانک در مرورگر سافاری، دکمه پرداخت
S3 : 15:11:04
ندا سلطانی
درباره اپلیکیشن تیوال i
بعد از انتقال به صفحه بانک در مرورگر سافاری، دکمه پرداخت کار نمیکنه که البته در کروم همچین مشکلی وجود نداره.
محمد لهاک این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید