آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ندا سلطانی درباره اپلیکیشن تیوال: بعد از انتقال به صفحه بانک در مرورگر سافاری، دکمه پرداخت کار نمیکنه که
S3 : 23:18:23 | com/org
ندا سلطانی
درباره اپلیکیشن تیوال i
بعد از انتقال به صفحه بانک در مرورگر سافاری، دکمه پرداخت کار نمیکنه که البته در کروم همچین مشکلی وجود نداره.
محمد لهاک این را خواند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید