آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | شیرین میرزانژاد درباره نمایش هملت در روستای مردوش سفلی: یادداشت سارا ثقفی مدیر صحنه نمایش هملت در روستای مردوش سفلی : در پرو
S3 : 00:34:06 | com/org
یادداشت سارا ثقفی
مدیر صحنه نمایش هملت در روستای مردوش سفلی :
در پروسه ضعیف شدن چشم ها، چشم ها بدون استفاده از سلاحی به اسم عینک درست نمی بینند... البته سلاحی به اسم عینک تنها راه حل نیست ولی اولین سلاح است برای پیدا کردن مقدار ضعف بینایی و اولین راه بهبود بخشیدن به دید فرد. عینک زدن برای فردی که ضعف بینایی دارد، در اولین گام جنبه زیبایی شناسی ندارد، عینک میزند برای بهتر دیدن دنیا و بهبود عملکرد چشم ها، اما خب، عینک برای صورت گاهی جنبه زیبایی نیز پیدا میکند، به صورت های کشیده عینک گرد می آید و به صورت های گرد، عینک های زاویه دار...
کم کم که عینک ها جنبه زیبایی پیدا کردند، فروشگاه های خیلی زیادی به فروش انواع مختلف عینک پرداختند
گاهی عینک مد شد و گاهی از مد افتاد
گاهی عینک زاویه دار مد شد و گاهی عینک بدون قاب
اما هیچ کس فراموش نکرد که عینک زدن سلاحی است برای بهبود بینایی...هیچ کس فراموش نکرد دلیل اصلی استفاده از عینک، شفاف شدن نگاه به دنیا است
حتی کسانی که ... دیدن ادامه ›› به خاطر علاقه به زیبایی عینک، از شیشه به جای لنز استفاده کردند...
اما همیشه اینطور نیست. حداقل در مورد تئاتر اینطور نبوده
کم کم فراموش کردیم که تئاتر بیش از یک تفریح ساده و زیباست... بیش از لذت بردن از هنر و بیش از یک وقت گذرانی
فراموش کردیم که تئاتر یک سلاح است، اولین سلاح برای درست کردن دید برای بهبود نگرش و تفکر...
تئاتر سلاحی بود برای بهبود بخشیدن به نگاه ما اما...
آنقدر به جزئیات و زیبایی بصری و بازیگران تئاتر پرداخته شد، که کارگردانان، بازیگران و حتی تماشاگران فراموش کردند که تئاتر سلاح ما بود در مقابل جامعه زنگار گرفته، عینک ماست در برابر از دست رفتن صیقل روح کسانی که در این جامعه ، دیگر به سختی میتوان برق چشمانشان را از امید و شادی دید... هملت در مردوش سفلی را ببینید، نه فقط برای دیدن درخشیدن بازیگران جوانی که با همه وجود و با همه توان برای علاقه شان ماه ها وقت گذاشته اند، نه به خاطر طراحی لباس فوق العاده و پرداختن به زیبایی های بصری چشم نواز. هملت در مردوش سفلی را ببینید چون گروه اگزیت به شما یاد آوری میکند که تئاتر بهترین سلاح است برای دست یافتن به جامعه بهتر و روزگاری روشن تر، و یاد آوری میکند که تئاتر قدرتمند تر از چیزی است که حتی ممکن است به فکر شما برسد...