تیوال | مجتبی سلیمان زاده درباره فیلم من: نقد این فیلم فقط از عهده استاد فراستی برمیاد... _____________________
S3 : 22:17:10
نقد این فیلم فقط از عهده استاد فراستی برمیاد...
_____________________________
پ.ن: راستی را... سینمای ایران را چه می شود؟!!!
مُختَلِسِ طفلکی، قاچاقچیِ نازنین، دزدِ جیگرطلا، مفسدِ قربون رفتنی، جانیِ گوگوری مگوری، شرخرِ تو دل برو!!!!!!!!
پناه بر خدا...