تیوال | محسن رجبی درباره فیلم من: تازه فیلم را دیدم و چیزی که می‌دانم این است که فیلم
S2 : 03:59:48
محسن رجبی
درباره فیلم من i
تازه فیلم را دیدم و چیزی که می‌دانم این است که فیلم بدی نیست. در واقع داستان ساده‌ای دارد و بازی‌ها همه ساده‌اند و معمولی به جز بازی لیلا حاتمی که معمولی‌اش هم خوب است و بازی بهنوش بختیاری که انتظار نداشتم. داستان برای مای بیننده ساده است و چیز خاصی ندارد. گره ندارد و جذاب نیست و همین‌جور روان پیش می‌رود و می‌رود تا می‌رسد به سکانس مانده به آخر و بعد خراب می‌شود به نظرم چون به نظرم نچسبیده است به کل فیلم. شاید نویسنده احساس می‌کرده که نیاز است ولی من مطمئنم که اگر این را نمی‌گذاشت خیلی بهتر بود. یعنی اگر فقط سکانس آخر بود و قبلی‌اش نبود می‌شد گفت که «من» بین متوسط و خوب است ولی الان با ارفاق می‌گویم که متوسط است. از ندیدنش چیزی از دست نمی‌رود ولی اگر آدم مردد باشد و فقط بخواهد در سینما باشد و آشغال هم نبیند مسلما گزینه‌ی خوبی است.
تایماز موسی زاده این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید