تیوال | Donya Rahimi درباره اپلیکیشن تیوال: سلام ، من برنامه رو دانلود کردم اما وقتی میخوام نصبش
S3 : 09:24:57
Donya Rahimi
درباره اپلیکیشن تیوال i
سلام ، من برنامه رو دانلود کردم اما وقتی میخوام نصبش کنم این ارور رو میده

http://academyit.net/uploads/2016/08/1471991999Unknown-Source5.jpg

لطفا راهنمایی کنید
Settings > Applications > Unknown sources
تیکش رو بزنین
۰۳ شهریور ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید