آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | شهاب درباره نمایش عجایب المخلوقات: آقای رضا ثروتی عزیز با درود همانطور که این روزها شاهد آن می باشیم،
S3 : 19:35:07 | com/org
شهاب
درباره نمایش عجایب المخلوقات i
آقای رضا ثروتی عزیز
با درود
همانطور که این روزها شاهد آن می باشیم، تاتر در حال تبدیل شدن به یک حوزه پر مخاطب است و علی رغم نکات مثبتی که از حوزه اجتماعی و فرهنگی می توان به آن نگریست ، متاسفانه جنبش مذکور نتوانسته مخاطبان جدیدش را به طور صحیح تربیت کند و نمود آن را می توان در رفتار ناصحیح بسیاری از مردم در حین نمایش نظاره گر باشیم تا حدی که گاهی مجبور به اعمالی خارج از استاندارد های نمایشی در دنیا شده ایم.
شما نیز همانند بسیاری از بزرگران حوزه سینما و تاتر ، مخاطبان خاصی را با خود به یدک می کشید و با وجود آنکه افراد بیشماری به تماشای نمایشهای شما می نشینند غافل از آنکه به کمترین درک و فهم و نتیجه گیری صحیحی از آن رسیده باشند ، شما پیام خود را به گوش مخاطبانتان رسانده اید.
در کشور ما بی هماهنگی و بی نظمی در بسیاری از فعالیتهای هنری مساله ای قدیمیست و بارها و بارها در بسیاری از مراسمات از کنسرت های شهرام ناظری و کامکار ها گرفته تا آنسامبل اپرای تهران ، شاهد آن بوده ایم.
صحبت ها بسیار است و پر حرفی نمی کنم
در آخر امیدوارم که از ادامه ی این راه خسته نشوید و دو نمایش لغو شده مجددا روی صحنه رفته و مایه دلگرمی و امید مخاطبان خاصتان شود.
شهاب