کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهیار مقیمی درباره نمایش سقراط: سقراط : من رو به کام مرگ می فرستید تا دیگه کسی نباشه که به حساب زندگیت
S3 : 08:06:34 | com/org
مهیار مقیمی
درباره نمایش سقراط i
سقراط : من رو به کام مرگ می فرستید تا دیگه کسی نباشه که به حساب زندگیتون رسیدگی کنه، گناهکاران واقعی، آدم ها و عقاید و سازمانهایی هستند که از اطاعت خدا سر باز زده و دیگران را متهم به بی دینی می کنند.بعد از کشتن من با جوانان چکار می کنید؟ می کشید؟ شکنجه می کنید و به زندان می اندازید؟ خودتون هم خوب می دونید که این امکان پذیر نیست... پس به جای سلب آزادی از دیگران خودتون رو اصلاح کنید.
رضا عاملى و مهرناز این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید