تیوال | ساره رزاززاده درباره نمایش ماتریوشکا: تمام مدت اجرا، با لبخندی به پهنای صورت به استیج خیره
S3 : 04:52:34
ساره رزاززاده
درباره نمایش ماتریوشکا i
تمام مدت اجرا، با لبخندی به پهنای صورت به استیج خیره شده بودم. آن قدر لبخندم پت و پهن بود که فکر می کنم از پشت سر هم پیدا بود! لبخند شادی، لبخند تحسین، لبخند سرگرم شدن!
اغلب اوقات نیاز به کمی تلاش داشتی تا یادت بیاید فقط یک نفر روی استیج است! با کدام جادو افسار تمرکزت را می گیرد و رها نمی کند؟!
به نظر من برای دوست داشتن این اجرا، در کنار همه ی چیزهای دیگر، باید ادبیات دوست باشی.
نگین و ح.جوانمرد این را خواندند
مهسا اسلامی، رضا تهوری، مارینا، هدیه کاظمی و محمد شفائی این را دوست دارند
ادبیات یعنی همه چی
۰۲ مهر ۱۳۹۵
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید