تیوال | ویدا قدس طینت درباره نمایش ماتریوشکا: یکی از بهترین نمایش‌هایی بود که دیدم. واقعا قوی و فکر
S3 : 05:24:27
یکی از بهترین نمایش‌هایی بود که دیدم. واقعا قوی و فکر شده. همه‌چیز سر جای خودش بود و من در طول نمایش تک‌تک شخصیت‌ها رو در چهره و حرکات آقای پیروزفر دیدم. تمام صحنه‌ها رو به‌راحتی تجسم کردم.
هنر یعنی بتونی اجرایی به این زیبایی با یک دکور خیلی ساده و یک بازیگر داشته باشی. و در عین حال کلی حرف بزنی و تماشاگر رو میخکوب کنی، طوری که گذر زمان از دستش در بره.
با وجود آقای پیروزفر می‌شه به آینده تئاتر امیدوار بود.
امیدوارم نمایش تمدید بشه و بتونم یه بار دیگه ببینمش.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید