تیوال | گروه همیاری درباره نمایش پنج ثانیه برف: این نمایش تا ۲۸ آبان ماه تمدید و امکان خرید بلیت سانس
S2 : 18:12:46
این نمایش تا ۲۸ آبان ماه تمدید و امکان خرید بلیت سانس های یکشنبه ۱۶، دوشنبه ۱۷ و سه شنبه ۱۸ آبان ماه در روز پنج شنبه ۱۳ آبان ماه ساعت ۱۲ شب فراهم می شود.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید